می تونی بحث درباره بنجامین گراهام: پدر سرمایه گذاری ارزشی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!