می تونی بحث درباره هفت راه حداکثر کردن بودجه تعطیلات را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!