استهلاک منابع طبیعی

تعریف استهلاک منابع طبیعی چیست؟ شناسایی استهلاک منابع طبیعی یک روش حسابداری تعهدی است که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند تا هزینه استخراج منابع طبیعی مثل الوار، مواد معدنی و نفت از زمین را تخصیص دهند. استـهلاک منابع طبیعی با هدف کسر مالیات و ساماندهی (دفترداری) مورداستفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف استهلاک فیزیکی و استهلاکادامه مطلب