اقتصاد نئوکلاسیک

تعریف اقتصاد نئوکلاسیک چیست؟ اقتصاد نئوکلاسیک روشی در اقتصاد است که عرضه و تقاضا را به عقلانیت شخص و توانایی او در بیشینه کردن مطلوبیت و سود مرتبط می‌داند. در اقتصاد نئوکلاسیک استفاده از معادلات ریاضی در مطالعه جنبه‌های مختلف اقتصاد، افزایش یافت. این روش در اواخر قرن نوزدهم و بر اساس کتاب‌هایی از ویلیامادامه مطلب