اقتصاد کینزی

تعریف اقتصاد کینزی چیست؟ اقتصاد کینزی یک نظریه اقتصادی است که به بررسی مجموع مخارج کل در اقتصاد و تأثیرات آن بر تولید و تورم می‌پردازد. اقتصاد کینزی به وسیله اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز در طول دهه ۳۰ میلادی در اقدامی برای درک رکود بزرگ آمریکا توسعه یافت. کینز از افزایش مخارج دولتی وادامه مطلب