برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام [DRP]

تعریف برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام چیست؟ برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام برنامه‌ای است که به‌وسیله شرکتها ارائه می‌شود که در آن به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا سود سهام نقد خود را مجدداً با خرید سهام اضافه، مجدداً سرمایه گذاری نمایند. چنین برنامه‌ای در ایران وجود ندارد. توضیحات مدیر مالی در موردادامه مطلب