برند

تعریف برند چیست؟ برند نماد، علامت، لوگو، نام، کلمه، جمله یا هر ترکیبی از این‌هاست که یک شرکت برای متمایز ساختن محصولش از سایرین در بازار استفاده می‌کند. حمایت قانونی را که به نام یک برند تعلق می‌گیرد نماد تجاری می‌نامند. توضیحات مدیر مالی در مورد برنـد برند به عنوان یکی از با ارزش‌ترین داراییادامه مطلب