بازار بورس چیست

بازار بورس چیست

ما در این دانشنامه به زبان ساده توضیح خواهیم داد که بورس یا بازار سهام چیست ؟ و شما با مفهوم و جایگاه آن آشنا میشوید. همینطور شرایط ورود به بازار بورس و نحوه سرمایه گذاری در این بازار را نیز شرح خواهیم داد. در مورد انواع بازارهای بورسی مثل بورس و فرابورس هم توضیحادامه مطلب