دارایی بدون ریسک

تعریف دارایی بدون ریسک چیست؟ دارایی بدون ریسک دارایی است که مقدار مشخصی بازده آتی دارد. اوراق بهادار دولتی که نرخ بهره تضمین‌شده دارند، معمولاً به عنوان دارایی بدون ریسـک در نظر گرفته می‌شوند چراکه معمولاً توسط دولت، ادارات دولتی یا بانک مرکزی پشتیبانی می‌شوند. توضیحات مدیر مالی در مورد دارایی بدون ریسـک ازآنجاکه سرمایهادامه مطلب