رتبه بندی

تعریف رتبه بندی چیست؟ ارزیابی امنیت نسبی یک شرکت یا اوراق مشارکت از منظر سرمایه گذاری رتبه بندی گفته می‌شود. رتبه بندی اصولاً، توانایی شرکت ناشر برای بازپرداخت اصل سرمایه و پرداخت سود یا بهره اوراق را بررسی می‌کند. توضیحات مدیر مالی در مورد رتبه‌بندی در آمریکا اوراق قرضه توسّط سازمان‌های مختلف نظیر اس اندادامه مطلب