رکود عمیق

تعریف رکود عمیق چیست؟ رکود عمیق یک افت شدید و طولانی در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. در اقتصاد، بحران یا رکود اقتصادی عمیق معمولاً به‌عنوان یک رکود شدید که دو سال یا بیشتر طول می‌کشد، تعریف می‌شود. رکود عمیق توسط عوامل اقتصادی همچون افزایش‌های قابل توجه در نرخ بیکاری، کاهش اعتبار موجود، کاهش تولیدات اقتصادی، ورشکستگیادامه مطلب