ریسک ارزی

تعریف ریسک ارزی چیست؟ ریسک تغییر ارزش سرمایه گذاری به خاطر تغییرات نرخ تبادل ارز، ریسک ارزی گفته می‌شود. توضیحات مدیر مالی در مورد ریسـک ارزی این ریسک معمولاً بر کسب‌وکارهایی که در حوزه واردات و صادرات هستند تأثیر می‌گذارد، اما می‌تواند بر سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری بین‌المللی انجام می‌دهند نیز تأثیرگذار باشد. بهادامه مطلب