ریسک منحنی بازده

تعریف ریسک منحنی بازده چیست؟ ریسکی که درنتیجه تجربه یک تغییر نامطلوب در نرخ سود بازار در رابطه با سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ایجاد می‌شود ریسک منحنی بازده گفته می‌شود. این ریسک درنتیجه تغییر بازده بازار در بین اوراق قرضه قابل‌مقایسه با تاریخ‌های سررسید متفاوت شکل می‌گیرد. وقتی بازده بازار تغییر می‌کند،ادامه مطلب