سهام ممتاز جمع شونده

تعریف سهام ممتاز جمع شونده چیست؟ سهام ممتاز جمع شونده نوعی از سهام ممتاز با این قید است که تصریح می‌کند اگر به هر دلیلی یک یا چند سال سود سهام سهامداران پرداخت نشود، باید بعد از شروع مجدد پرداخت سود سهام، ابتدا سود سهامداران ممتاز به ازای تمام سال‌هایی که سود به آن‌ها پرداختادامه مطلب