سهام ممتاز غیر جمع شونده

تعریف سهام ممتاز غیر جمع شونده چیست؟ سهام ممتاز غیر جمع شونده نوعی از سهام ممتاز است که سود سهام پرداخت نشده یا حذف شده را پرداخت نمی‌کند. اگر شرکت انتخاب کند که در طول یک سال سود سهامی پرداخت نکند، سهامدار ممتاز حق مطالبه سود سهام پرداخت نشده سال‌های قبل را نخواهد داشت. توضیحاتادامه مطلب