سود اقتصادی

تعریف سود اقتصادی چیست؟ تفاوت بین درآمد حاصل از فروش یک محصول و هزینه فرصت ناشی از تولید آن محصول سود اقتصادی نام دارد که می‌توان آن را «ارزش‌افزوده اقتصادی» نیز نامید.(EVA) توضیحات مدیر مالی در مورد سود اقتصادی بیشتر مردم وقتی از سود حرف میزنند به منظورشان سود حسابداری است؛ بنابراین باید مراقب باشیدادامه مطلب