صورتحساب جریانات نقدی

تعریف صورتحساب جریانات نقدی چیست؟ صورتحساب جریانات نقدی که اغلب به آن صورت جریان وجوه نقد نیز می‌گویند، مشخص می‌کند که آیا درآمد یک شرکت در درازمدت موقعیت پایداری دارد یا خیر. حتی شرکت‌های خیلی سودآور هم آن‌طوری که درآمدهای خالصشان می‌گوید، اگر برای حل‌وفصل بدهی های کوتاه‌مدت خود پول نقد یا مشابه‌های آن راادامه مطلب