ضمانت نامه بانکی

تعریف ضمانت نامه بانکی چیست؟ ضمانت نامه بانکی تضمینی از طرف یک موسسه مالی وام دهنده است که اطمینان حاصل می‌کند تا بدهی های شخص بدهکار پرداخت خواهند شد. به‌بیان‌دیگر، اگر بدهکار در پرداخت بدهی های خود ناموفق باشد، بانک آن را پوشش خواهد داد. توضیحات مدیر مالی در مورد ضمـانت نامه بانکی یک ضـمانتادامه مطلب