مطلوبیت کل

تعریف مطلوبیت کل چیست؟ سطح کل رضایت یا پاسخگویی که یک مصرف‌کننده از طریق مصرف کالا یا خدمت خاص دریافت می‌کند، مطلوبیت کل گفته می‌شود. هر واحد منفرد کالا یا خدمت دارای مطلوبیت نهایی خود است و مطلوبیـت کل، مجموع همه مطلوبیت‌های نهایی واحدهای منفرد است. نظریه اقتصاد کلاسیک پیشنهاد می‌دهد که همه مصرف‌کننده‌ها می‌خواهندادامه مطلب