مطلوبیت

تعریف مطلوبیت چیست؟ مطلوبیت یک اصطلاح اقتصادی است که به رضایت کل حاصل شده از مصرف یک کالا یا یک خدمت اشاره دارد. توضیحات مدیر مالی در مورد مطلوبیـت محاسبه مطلوبیـت مصرف‌کنندگان کار سختی است؛ اما می‌توانیم آن را به صورت غیرمستقیم با نظریه رفتار مصرف‌کنندگان اندازه بگیریم، این نظریه فرض می‌کند که مصرف‌کنندگان تلاشادامه مطلب