منحنی ریسک

تعریف منحنی ریسک چیست؟ منحنی ریسک یک نمودار دو بعدی است که از ریسک های واقعی یا محاسبه شده مالی (محور عمودی) در برابر پاداش مالی واقعی یا محاسبه شده (محور افقی) تشکیل شده است. به‌طورکلی، وقتی دارایی پایه در مقایسه با میزان ریسک سود بزرگی ارائه می‌کند، منحنی بالا می‌رود و با ارائه سودهایادامه مطلب