موسسه مالی [FI]

تعریف موسسه مالی چیست؟ سازمانی که بر سروکله زدن با تراکنش های مالی، همچون سرمایه گذاری ها، وام ها و سپرده ها تمرکز دارد، موسسه مالی گفته می‌شود. نهادهای مالی به شکل مرسوم از سازمان هایی همچون بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های بیمه و … تشکیل شده‌اند. تقریباً همه افراد به صورت معمول باادامه مطلب