کارایی اطلاعاتی بازار

تعریف کارایی اطلاعاتی بازار چیست؟ کارایی اطلاعاتی بازار نظریه‌ای است که پا را از تعریف فرضیه بازار کارا فراتر می‌گذارد و بیان می‌کند که اطلاعات جدید راجع به هر شرکتی به طور قطع مورد توجه قرار می‌گیرد و فوراً در قیمت سهام شرکت لحاظ می‌گردد. توضیحات مدیر مالی در مورد کارایی اطلاعاتی بازار قبل ازادامه مطلب