ارزش افزوده اقتصادی

تعریف ارزش افزوده اقتصادی چیست؟

ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی با عنوان «سود اقتصادی» نیز شناخته می‌شود.

فرمول محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از:

ارزش افزوده اقتصادی

توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش افزوده اقتصادی

این معیار توسط شرکت مشاوره Stern Stewart & Co شناسایی و معرفی شد که می‌تواند نشان‌دهنده سود اقتصادی حقیقی یک شرکت باشد

معادل‌ انگلیسی ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از:

(Economic Value Added (EVA

تهیه‌شده در: مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.