ارزش برآوردی

تعریف ارزش برآوردی چیست؟

ارزش ریالی که به یک ملک یا دارایی برای اهداف مربوط به اندازی گیری مالیات مناسب نسبت داده می‌شود، ارزش برآوردی می‌گویند.

ارزش بـرآوردی برای تعیین ارزش محل سکونت جهت اهداف مالیاتی استفاده می‌شود و معمولاً قیمت فروش خانه‌های دور و اطراف و قابل‌مقایسه را در نظر می‌گیرد. ارزش بـرآوردی قیمتی است که معمولاً برای یک خانه مسکونی توسط شهرداری برای محاسبه مالیات ملک قرار داده می‌شود و عموماً از ارزش بازار منصفانه ملک کمتر است.

توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش برآوردی

این ارزیابی به صورت سالیانه اتفاق می افتند و کیفیت کل ملک، ارزش های ملک و شرایط بازار مناطق اطراف را لحاظ می‌کند. صاحبان ملک که درباره ارزش برآوردی ملکشان اعتراض دارند می‌توانند درخواست ارزیابی مجدد دهند که ارزیابی دومی برای ارزش ملک به حساب می‌آید. در بعضی مناطق، ملک ارزش بـرآوردی دارد که ۲۰% ارزش منصفانه بازار آن است.

معادل‌ انگلیسی ارزش بـرآوردی چیست؟

Assessed Value

تهیه‌شده در: مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.