اقتصاد کلان

تعریف اقتصاد کلان چیست؟

رشته‌ای در اقتصاد که رفتار اقتصاد کل را بررسی می‌کند. اقتصاد کلان حوادث سراسری اقتصاد مثل تغییرات بیکاری، درآمد ملی، نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی، تورم و سطوح قیمت ها را بررسی می‌کند.

توضیحات مدیر مالی در مورد اقتصادکلان

اقتصاد کلان بر جابجایی و روندها در اقتصاد به‌عنوان یک کل تمرکز دارد، درحالی‌که در اقتصاد خرد، تمرکز بر عواملی است که در تصمیم‌گیری شرکت‌ها و اشخاص دخالت دارند. عواملی که به‌وسیله اقتصادکلان و خرد مورد مطالعه قرار می‌گیرند اغلب بر یکدیگر تأثیرگذارند، به طور مثال، سطح فعلی بیکاری در اقتصاد به‌عنوان یک کل که بر تعداد کارگرانی که یک شرکت نفتی می‌تواند استخدام کند تأثیر خواهد گذاشت.

معادل‌ انگلیسی اقتصاد کلان عبارت است از:

Macroeconomics

تهیه‌شده در:  مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.