تعریف اقتصاد چیست؟

اقتصاد علمی اجتماعی است که بررسی می‌کند اشخاص، دولت‌ها، شرکت ها و کشورها چگونه برای تخصیص منابع کم خود جهت ارضای خواسته‌های نامحدودشان، دست به انتخاب می‌زنند.

اقتصـــاد می‌تواند به اقتصاد کلان که بر رفتار کل اقتصــاد تمرکز می‌کند و اقتصاد خرد که بر مصرف کننده های انفرادی تمرکز دارد، تقسیم گردد.

توضیحات مدیر مالی در مورد اقتصاد

دو تا از روش‌های اصلی در اقتـصـــاد به عنوان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک شناخته می‌شوند.

اقتصـاددانان کلاسیک عقیده دارند که بازارها بسیار خوب عمل می‌کنند، به سرعت به هر تغییری واکنش نشان خواهند داد تا به تعادل برسند و این‌که سیاست عدم مداخله دولت بهترین سیاست است.

از طرف دیگر، اقتصـاددانان کینزی باور دارند که بازارها نسبت به تغییرات در قیمت ها به آهستگی واکنش نشان می‌دهند و مداخله فعالانه دولت بعضی اوقات بهترین راه برای بازگشت اقتـصاد به توازن است.

معادل‌ انگلیسی اقتصاد عبارت است از:

Economics