یکشنبه , ۶ فروردین ۱۳۹۶

ریسک

فرض کنید شما هنگام خرید یک سهم پیش‌بینی کردید که در مدت یک ماه قیمت سهم شما ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما در این مدت اتفاقاتی رخ داد که پیش‌بینی شما محقق نشد و قیمت هر سهم فقط ۵ درصد بیشتر شد. به این اتفاق ریسک گفته می‌شود؛ یعنی تفاوت میان پیش‌بینی و واقعیت! ریسک به معنی احتمال از دست دادن همه یا بخشی از مبلغ سرمایه‌گذاری شده نیز هست.

معمولاً مقدار ریسک را به لحاظ آماری با محاسبه انحراف معیار میانگین بازده به دست می‌آورند. هرقدر انحراف معیار میانگین بازده سهام بیشتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن سهم بیشتر است.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها زمان و پول زیادی را صرف مدیریت ریسک می‌کنند تا ریسک شرکت و سرمایه‌گذاران را تا اندازه‌ی ممکن کاهش دهند.

معادل‌ انگلیسی ریسک عبارت است از:

Risk

« بازگشت به صفحه دانشنامه مالی
75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!