صندوق سرمایه گذاری رشدی

صندوق سرمایه گذاری رشدی

تعریف صندوق سرمایه گذاری رشدی چیست؟

صندوق سرمایه گذاری رشدی متشکل از پرتفوی متنوع سازی شده است و از سهامی تشکیل شده که بر افزایش قیمت سهام به عنوان هدف اصلی‌اش، با کمترین مقدار پرداخت نقدی سود سهام تمرکز دارد. پرتفوی این صندوق ها اساساً شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای رشد درآمدی بالاتر از میانگین بوده و درآمدهای خود را برای تحقیق و توسعه صندوق، مجدداً سرمایه گذاری می‌کنند.

توضیحات مدیرمالی در مورد صندوق سرمایه گذاری رشدی

بیشتر صندوق های سرمایه گذاری رشدی افزایش سرمایه احتمالی بالاتری را نسبت به میانگین، پیشنهاد می‌دهند. صندوق سرمایه گذاری رشدی نوسان پذیر تر از صندوق های موجود در شاخه‌های ارزشی ترکیبی است. شرکت‌های موجود در پرتفوی صندوق های رشدی در فاز توسعه هستند و انتظار نمی‌رود که سود سهام نقدی پرداخت کنند. سرمایه گذاری در صندوق های رشدی نیازمند تحمل ریسک و نگه داری دارایی با یک افق زمانی پنج تا ۱۰ سال است.

معادل‌ انگلیسی صندوق سرمایه گذاری رشدی عبارت است از:

Growth Fund

تهیه‌شده در:  مدیرمالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

0/5 (0 نظر)
مترداف:
Growth Fund
« بازگشت به صفحه دانشنامه مالی