متنوع سازی

تعریف متنوع سازی چیست؟

متنوع سازی یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را در یک پرتفوی ترکیب می‌کند. منطق پشت این روش بیان می‌کند که مجموعه‌ای از انواع مختلف سرمایه گذاری ها، به صورت معمول، سود بالاتری تولید خواهد کرد و ریسک کمتری از هر سرمایه گذاری در یک پرتفوی به همراه خواهد داشت.

متنوع سازی تلاش می‌کند تا رویدادهای ریسک غیرسیستماتیک در یک پرتفوی سهام را از بین ببرد تا عملکرد مثبت بعضی از سرمایه گذاری ها عملکرد منفی سایرین را خنثی کند؛ بنابراین، مزایای متنوع سـازی تنها زمانی خواهد بود که اوراق بهادار در پرتفوی سهام به شکل کاملی به هم وابسته نباشند.

توضیحات مدیرمالی در مورد متنوع سازی

مطالعات و مدل‌های ریاضی نشان داده‌اند که ایجاد یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده از سهام ۲۵ تا ۳۰ شرکت، بهترین سطح از نظر کارآمدی هزینه و کاهش ریسک را ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بیشتر همچنان باعث بهبود متنوع سازی می‌شود اما تأثیر چندانی بر کاهش ریسک نخواهد داشت.

مزایای بیشتر متنوع سـازی از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی نمایان می‌شود، چرا که آن‌ها با سرمایه گذاری های داخلی همبستگی کمتری دارند. به طور مثال، سقوط اقتصادی در اقتصاد آمریکا ممکن است به همان شکل بر اقتصاد ژاپن تأثیر نگذارد. به همین دلیل، سرمایه گذاری در شرکت‌های ژاپنی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا یک پوشش نسبی در برابر زیان‌های ناشی از سقوط اقتصادی آمریکا، داشته باشند.

بیشتر سرمایه گذاران شخصی و غیر نهادی دارای بودجه سرمایه گذاری محدودی هستند و ممکن است ایجاد یک پرتفوی به‌خوبی متنوع سـازی شده برایشان مشکل باشد. این حقیقت به تنهایی می‌تواند توضیح دهد که چرا محبوبیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک رو به افزایش است. خرید سهام در یک صندوق سرمایه گذاری می‌تواند یک منبع ارزان متنوع سازی باشد.

معادل‌ انگلیسی متنوع سازی عبارت است از:

Diversification

تهیه‌شده در:  مدیرمالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.