مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

تعریف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چیست؟

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یا CAPM مدلی است که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار یک دارایی، به خصوص سهام را توصیف می کند. CAPM به صورت گسترده در حوزه ی مالی و برای قیمت گذاری اوراق بهادار پر ریسک مورداستفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که بازده مورد انتظار دارایی را با توجه به ریسک آن دسته از دارایی ها و نرخ بهره ی بدون ریسک، تخمین می زند.

فرمول مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای محاسبه بازده مورد انتظار عبارت است از:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

در این فرمول:

Rs= نرخ بازده مورد انتظار دارایی

Rf= نرخ بهره بدون ریسک

β= بتای اوراق بهادر یا دارایی

Rm = بازده پیش‌بینی‌شده بازار

ایده اصلی پشت CAPM، این است که بازده سرمایه ی سرمایه گذاران باید از دو راه جبران شود: اول ارزش زمانی پول و دوم پاداش ریسک.

ارزش زمانی پول با نرخ بهره بدون ریسک در فرمول نشان داده می‌شود و سرمایه آن‌ها را با سرمایه گذاری در هر نوع دارایی در یک بازه زمانی جبران می‌کند. نیمه دوم از فرمول، پاداش ریسک را نشان می‌دهد و مقدار پاداشی را که سرمایه گذار برای ریسک اضافی مطالبه می‌کند، نشان می‌دهد.

توضیحات مدیر مالی در مورد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

­ CAPM می‌گوید که سود مورد انتظار سهام یا پرتفوی برابر با نرخ بهره بدون ریسک به‌علاوه پاداش ریسک پذیری است. اگر بعد از محاسبه از طریق این فرمول مشخص شود که سود مورد انتظار شما، سود موردنیازتان را برآورده نمی‌کند، قطعاً شما سرمایه گذاری نخواهید کرد.

با استفاده از این مدل و فرضیات زیر، می‌توانیم بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری در یک سهام را در این مثال محاسبه کنیم: اگر نرخ بهره بدون ریسک ۱۵ درصد باشد، بتای سهم موردنظر شما ۲ باشد و بازده مورد انتظار بازار بورس هم ۲۲ درصد باشد، انتظار می‌رود سهام سودی در حدود ۲۹ درصد ایجاد کند.

15% + 2 (22%-15%)

مشکلات استفاده از CAPM

فرضیات زیادی در پشت فرمول CAPM وجود دارد، ولی تجربه نشان داده است در واقعیت نمی توان این فرضیات پایدار دانست .

نظریه مالی مدرن بر دو فرض است:

(۱) بازارهای اوراق بهادار بسیار رقابتی و کارآمد هستند، یعنی اطلاعات مربوطه در مورد شرکت ها به سرعت منتشر و تحلیل می شوند.

(2) این بازارها تحت سلطه سرمایه گذاران منطقی و ریسک گریز هستند که به دنبال به حداکثر رساندن رضایت از بازده سرمایه گذاری های خود هستند.

با وجود این مسائل، فرمول CAPM هنوز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد زیرا ساده است و مقایسه بین سرمایه گذاری های مختلف را آسان می کند.

 

معادل‌ انگلیسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای عبارت است از:

Capital Asset Pricing Model – CAPM

تهیه‌شده در: مدیر مالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.