تعریف هزینه ثابت چیست؟

هزینه ثابت یا Fixed Cost هــزینه ای است که با افزایش یا کاهش تعداد کالاها یا خدمات تولید شده، تغییر نمی‌کند. در واقع هـزینه ثابــــت هـــزینه ای است که مستقل از میزان فعالیت تجاری باید در تاریخ سررسید آن توسط شرکت پرداخت شود که این نوع هزینه یکی از دو جزء هزینه کل کالا یا خدمت، در کنار هزینه متغیر است.

توضیحات مدیر مالی در مورد هـزینه ثابـت

مثالی از هــزینه ثابـت می‌تواند پرداخت اجاره بهای یک ساختمان به وسیله شرکت باشد. اگر اجاره بهای ساختمان ماهیانه ۱۰ میلیون تومان باشد، شرکت حتی در طول ماه هایی که تولیدی نداشته است نیز باید پرداخت اجاره بها را به شکل کامل انجام دهد.

در اقتصاد کسب‌وکارهایی موفق هستند که موفق به بهره‌مندی از صرفه جویی در مقیاس می‌شوند، به‌این‌ترتیب که می‌توانند از طریق بازاریابی با ظرفیت کامل تولید کنند و هزینه ثابت هر واحد تولید را به حداقل ممکن برسانند.

برای مثال، یک اجاره ۱۰ میلیون تومانی برای کارخانه‌ای که ماهیانه ۱۰۰۰۰ کالا تولید می‌کند، به این معنی است که هر کالا ۱۰۰۰ تومان هزینه ثابـت با خود به همراه دارد. اگر شرکت بتواند ۲۰۰۰۰ کالا تولید نماید، هـزینه ثابــت به ازای هر واحد به ۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد و امکان چانه‌زنی بیشتر با خریداران را برای فروشنده میسر می‌کند.

کاربرد هزینه ثابت چیست؟

در زمان برنامه ریزی یا ارزشیابی یک پروژه یا یک شرکت، تفکیک هـزینه های ثابــت و متغیر از یکدیگر، کمک می کند هــزینه ی پیش بینی شده با توجه به تغییر در تعداد یا حجم تولید، با خطای کمتری انجام محاسبه شود.

تفاوت هزینه ثابت و هزینه متغیر چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت، هـزینه ای که با تولید یک واحد محصول بیشتر افزایش یابد، هـزینه ی متــغیر است. در طرف دیگه، هزینه هایی که تغییرات در تولید، تاثیری بر روی آنها نمی‌گذارد، هـزینه ثـــابت در نظر گرفته می‌شود.

معادل‌ انگلیسی هزینه ثابت چیست؟

Fixed Cost