تعریف هزینه چیست؟

مجموع مخارج اقتصادی که یک کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد متحمل می‌شود، هزینه گفته می‌شود. برای بیشینه کردن سود، شرکت ها باید اقدام به کاهش هزینه‌های خود بدون کاهش درآمدها نمایند. از آنجا که هزینه، شاخص بسیار مهمی از عملیات کسب‌ و کار ها است، قوانین حسابداری ویژه ای برای شناسایی آن وجود دارد.

در تعریف دیگر پول خرج شده یا هزینـــه های وارد آمده‌ای که دارای معافیت مالیاتی هستند و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند، به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شوند.

توضیحات مدیر مالی در مورد هـزینه

هزینه نقطه مقابل درآمد است و در واقع مخارجی است که در جریان عادی فعالیت‌های تجاری برای کسب درآمد انجام شده است. هـزینه حقوق کارکنان، هـزینه آب و برق و تبلیغات نمونه هایی از اقلام هـزینه است. در یک فروشگاه عمده ترین هزینـــه بهای تمام شده کالاهایی است که به مشتریان فروخته می‌شود. برخلاف درآمدها که موجب افزایش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود، هزینه‌ها موجب کاهش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود.

در شناخت درآمد و هـزینه باید دقت زیادی اعمال شود. هر جریان ورودی نقد درآمد نیست و همچنین هر جریان خروجی نقد نیز هزینه محسوب نمی‌شود. برای نمونه، وجه نقد ممکن است از طریق استقراض از بانک و نه کسب درآمد افزایش یافته باشد. همچنین وجه نقد پرداختی برای خرید ساختمان، در واقع تغییر شکل دارایی از نقد به ساختمان است و بیانگر هزینـه نیست.

انواع هزینه های اصلی چیست؟

بهای تمام شده کالای فروش رفته
هـزینه های عملیاتی
هـزینه های غیر عملیاتی
هزینــه های مالی

معادل‌ انگلیسی هزینه چیست؟

Expense