#10787 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام
ارزش روز بازار ارتباطی با سرمایه اولیه و ارزش دفتری سهام ندارد. بلکه میزان عرضه و تقاضای سهم در بازار و برخی عوامل دیگر تعیین کننده قیمت ان هستند.
برای اطلاع از ارزش روز سهام به وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید.
با آرزوی موفقیت برای شما