#10943 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام
از اینکه سوالات خودتون رو با ما در میان میگذارید از شا سپاسگزاریم
۱٫ خیر. اهرم عملیاتی رابطه بین هزینه های و درآمدهای مربوط به یک پروژه یا خط تولید را نشان میدهد و برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی حتما به اطلاعات مربوط به تغییرات سود و تغییرات میزان تولید نیاز دارید.
۲٫ برای محاسبه درصد تغییرات سود، سود در سطح دوم تولید منهای سود در سطح اول تولید میشود و نتیجه بر سود در سطح اول تولید تقسیم میشود.
۳٫ اهرم عملیاتی معمولاً برای تحلیل میزان سودآوری شرکت نسبت به سطح تولید کاربرد پیدا میکند و ریسکی را با خود به همراه دارد که ریسک عملیاتی گفته می شود.
چنانچه اهرم عملیاتی افزایش پیدا کند، ریسک عملیاتی هم بیشتر می شود و برعکس. یک راه برای افزایش اهرم عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و افزایش هزینه های ثابت تولیدی است که منجر به کاهش هزینه های متغیر شود. برای مثال اخد وام برای خرید تجهیزات تولید تمام اتوماتیک.
البته در نظر بگیرید که تحلیل اهرم عملیاتی به سادگی این چند خط توضیح نیست و چنانچه شما به این موضوع علاقه مند هستید لازم است حتما بیشتر جستجو کنید.

با آرزوی موفقیت برای شما