#11236 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام داود عزیز
از اینکه پاسخگویی به سوال شما با قدری تاخیر انجام شد از شما پوزش می خواهیم و سپاسگزاریم که سوالات خود را از ما می پرسید.
برای بررسی سودده بودن شرکت ها شما میتوانید چندین عامل را بررسی کنید. یا به سوالات زیر پاسخ دهید.
آیا نسبت قیمت به فروش PSR کمتر از یک (ارزش شرکت تقسیم بر مجموع فروش) است؟
آیا فروش در حال افزایش است؟
نرخ رشد فروش نسبت به سال قبل چقدر است؟
آیا هیچ مورد غیرعادی در بخش هزینه‌ها می‌بینید؟
آیا مجموع هزینه‌هایی که گزارش‌شده است، نسبت به سال قبل کمتر شده است؟
آیا نرخ رشد هزینه‌های شرکت از نرخ رشد فروش کمتر است؟
آیا سود هر سهم نسبت به سال قبل افزایش داشته است؟
آیا سود عملیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است؟
آیا درآمد خالص شرکت نسبت به سال قبل بیشتر شده است؟

همه ی این اطلاعات را می توانید از صورتحساب سود و زیاد شرکت به دست آورید. ضمن اینکه لازم است نرخ افزایش و کاهش هر مورد را هم با نرخ افزایش و کاهش در دوره های قبل مقایسه کنید.

همینطور نرخ رشد سود هر سهم را هم در بازه های سه ماهه را بررسی کنید.
یک. نرخ رشد سود پیش پینی شده هر سهم در سه ماهه آتی بیشتر از نرخ رشد سود هر سهم در سه ماهه جاری باشد.
دو. نرخ رشد سود هر سهم در سه ماهه جاری بیشتر از نرخ رشد سود هر سهم در سه ماهه قبل باشد.
سه. نرخ رشد سود هر سهم در سه ماهه قبل بیشتر از نرخ رشد سود هر سهم در سه ماهه قبلتر باشد.

اینها معیارهای کاملی نیستند. اما به شما کمک میکنند انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهاد میکنیم مقالات زیر را هم بخوانید:
آیا نسبت قیمت به درآمد یا P/E آن‌قدر که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند، مهم است؟

در گزارش های اقتصادی باید به دنبال چه چیزی باشید؟

سود شرکت ها چطور محاسبه میشود؟

با آرزوی موفقیت برای شما