#12198 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام و وقت بخیر
ممنونیم گه سوالات خود را با ما در میان میگذارید.
تغییرات نرخ نرخ تنزیل در رتبه بندی آنها تاثیر میگذارد و اتفاقا تغییرات نرخ بهره عامل بسیار مهمی است.
پیشنهاد میکنیم دانشنامه مرتبط به ارزش فعلی خالص را مطالعه کنید