#12200 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام پرستو
ممنونیم که سوالات خود را با ما در میان میگذارید.
به نظر می رسد برای بررسی فاز بلوغ و رشد شرکتهای بورسی نیاز به معیاری برای سنجش دارید. پیشنهاد می کنیم با اساتید مشاور و راهنمای خود در این ارتباط مشورت کنید. همینطور مقاله مبنای خود را با دقت مطالعه کنید و نخست معیارها و مدل ها را استخراج کنید سپس بررسی کنید که اطلاعات را چگونه و از کجا جمع آوری کنید.
با ارزوی موفقیت برای شما