یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ به : فاز بلوغ و رشد شرکت

#12200 پاسخ

سرپرست کل

سلام پرستو
ممنونیم که سوالات خود را با ما در میان میگذارید.
به نظر می رسد برای بررسی فاز بلوغ و رشد شرکتهای بورسی نیاز به معیاری برای سنجش دارید. پیشنهاد می کنیم با اساتید مشاور و راهنمای خود در این ارتباط مشورت کنید. همینطور مقاله مبنای خود را با دقت مطالعه کنید و نخست معیارها و مدل ها را استخراج کنید سپس بررسی کنید که اطلاعات را چگونه و از کجا جمع آوری کنید.
با ارزوی موفقیت برای شما

75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
خودشناسی و بینش مالی شخصی
زندگی مالی خود را با دوره ایمیلی
اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی می ماند. ما هم از ایمیل های مزاحم بیزاریم.
بهتر بشناسید و تصمیم های آگاهانه تری بگیرید
پس انداز به روش میلیونرهای خودساخته
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دوره ایمیلی
مفاهیم سرمایه گذاری را در ایمیل خود دریافت کنید
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دانلود خلاصه کتاب
سرمایه گذار هوشمند
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند