#13442 پاسخ

ریبوار مصطفی پور

با سلام
دوست عزیز جواب بالا قانع کننده نبود پون حتی در قانون ارزش افزوده هیچ کلمه ای دال بر ضایعات ذکر نشده و حتی در بین کالا های مشمول وغیر مشمول اشاره نشده است وممیز چطور می تونه به صورت من در آوردی مبلغی را به عنوان ارزش افزوده مطالبه نماید
مگر مفهوم ارز ش افزوده تغییر در ارزش کالا و فروش آن نیست پس ضایعات چطور ارزش افزوده دارد ؟به نظر بنده اصلا مالیات بر ارزش افزوده مشمول نیست فقط می توان مالیات بر عمل کرد را مطالبه نمود