#14605 پاسخ

حامد

سلام ب دوستان عزیز
خیلی راحت و بی مقدکه بگم ک تماک نگرانی ها راجب سرمایه گذاری و بخصوص ما ایرانی هایی ک قصد داریم در خارج و شرکتهای خارجی سرمایه گذاری کنیم قابل درک و ملموسه با احتساب اینکه مبحث تحریمم هست! اما چکار میتونیم بکنیم؟ پولامون رو تو بانک ایرانی سرمایه گذاری کنیم؟! نه
دوستان من ب لطف خدا و رفیق قدیمیم ک چندساله خارج از ایرانه با ی آکادمی اصالتا ایرانی آشنا شدم ک سیزده ساله کار مالی و اموزشی انجام میده و با شرکتهای مختلف خارجی قرارداد میبنده ک ما یعنی من خانوادم و رفیقام همه طی پروژه های مختلف باهاشون کار می کنیم و سرمایه هامون علاوه بر اینکه افزایش چندبرابری داشته الانم شغل و آیندمون رو ساختیم و روز ب روزم بهتر و قوی تر میشیم و این نتیجه اعتماد ما ب ساختار درستی بود ک نه به تحریم ها و نه ب ایرانی بودنمون ارتباطی نداره و چه بسا خیلیم ارج و قرب داره و امتحان پس داده س. الانم بطور اتفاقی اینجا اومدم چون دنبال ی مطلب میگشتم ک کامنت و نگرانی های دوستمون رو دیدم. تا جایی ک تونستم سعی کردم دست رفقا و دیگرانی ک اطرافم هستن رو بگیرم و آگاهشون کنم از وجود همچین شرایط و کمپانیه یونیکی و رسالتم همینه چون عهد بستم با خودم و خدای خودم
ب امید روزهای قشنگ تر ارادتمند همه ایرانی و هموطنای خوبم