یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ به : بازده

#14611 پاسخ

مشارکت کننده

سلام

برای محاسبه دقیق بازده روزانه در یک بازه زمانی باید بازده روزانه پیوسته هر یک از روزهای آن بازه زمانی را محاسبه کرده و سپس باهم جمع کنید.

فرمول محاسبه بازده روزانه: لگاریتم طبیعی (قیمت روز دوم تقسیم بر قیمت روز اول)

با تشکر

75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
خودشناسی و بینش مالی شخصی
زندگی مالی خود را با دوره ایمیلی
اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی می ماند. ما هم از ایمیل های مزاحم بیزاریم.
بهتر بشناسید و تصمیم های آگاهانه تری بگیرید
پس انداز به روش میلیونرهای خودساخته
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دوره ایمیلی
مفاهیم سرمایه گذاری را در ایمیل خود دریافت کنید
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دانلود خلاصه کتاب
سرمایه گذار هوشمند
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند