یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ به : ریسک سرمایه گذاری

#14746 پاسخ

مشارکت کننده

سلام

ریسک سرمایه گذاری مجدد ریسکی است که سرمایه گذار در مقابل نرخ های بهره آتی و عدم اطمینان در مقابل آنها، رو به رو است.
فرمول مشخصی برای اندازه گیری این ریسک وجوپ ندارد اما میتوان از واریانس (انحراف معیاد) نرخ های بهره گذشته به عنوان شاخص عدم اطمینانی نرخ بهره آتی استفاده کرد. هر چقدر این واریانس ( انحراف معیار) بیشتر باشد،با ریسک بیشتری مواجه می باشیم

موفق باشید

75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
خودشناسی و بینش مالی شخصی
زندگی مالی خود را با دوره ایمیلی
اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی می ماند. ما هم از ایمیل های مزاحم بیزاریم.
بهتر بشناسید و تصمیم های آگاهانه تری بگیرید
پس انداز به روش میلیونرهای خودساخته
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دوره ایمیلی
مفاهیم سرمایه گذاری را در ایمیل خود دریافت کنید
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دانلود خلاصه کتاب
سرمایه گذار هوشمند
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند