#15416 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام
لطفا دوره اموزشی آشنایی با بورس را مطالعه کنید
با آرزوی موفقیت برای شما