#8780 پاسخ

مدیرمالی
سرپرست کل

سلام
درمورد پرسش شما درمورد شاخص هموزن و ارزشی لازم است که ابتدا با مفهوم شاخص کل و نحوه محاسبه آن آشنا شوید.
لذا می توانید مقاله زیر را بخوانید:

(درس چهارم) شاخص کل: مهمترین شاخص در بورس تهران


دراین مقاله توضیح دادیم که درشاخص کل شرکتهایی که بزرگترهستند وسهام بیشتری در بازار دارند، اثربزرگتری هم ب شاخص می گذارند. به گونه ای که اگر برای مثال همگهی شرکتهای موجود در بورس در یکروز باافت قیمت روبه رو شوند، به جز پنج شرکت بزرگ بورسی واین پنج شرکت روند مثبتی را طی کنند، دراین صورت احتمالا ًشاخص کل درآن روز با رشد همراه باشد!
این نحوه محاسبه ،ارزشی است. یعنی ارزش شرکتها در محاسبه شاخص اهمیت دارد و شرکت های بزرگ تاثیر بیشتر و شرکتهای کوچک تاثیر ناچیزی بر شاخص می گذارند.
این یک ضعف بزرگ برای شاخص کل به حساب می آمد. به همین دلیل مسئولین سازمان بورس به دنبال شاخص دیگری رفتند تااین ضعف را پوشش دهند. و به این ترتیب شاخص هم وزن معرفی شد.
شاخص هم وزن ویژگیها و کاربردهای متعددی دارد که شما میتوانید بامطالعه مقاله زیر با این ویژگیها آشنا شوید:
http://bourse24.ir/news/102177
نکته مهم در مورد شاخص هم وزن این است که دیگر تفاوتی میان شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص هم وزن وجود ندارد.
بنابراین ما تا اینجا با تفاوت شاخصهای ارزشی و شاخصهای هم وزن آشنا شدیم.
حالا می توانیم همه شاخص هایی را که در بورس محاسبه می شوند با دو روش هم وزن و ارزشی محاسبه کنیم.
این شاخصهای مهم بورسی در مقاله زیر معرفی شده اند و شما می توانید با شاخص هایی نظیر شاخص قیمت، بازده نقدی و غیره آشنا شوید:

(درس پنجم) شاخص های مهم بورس: دیگر چه شاخص هایی وجود دارد؟