پاسخ به : حد ضرر سهام

#9562 پاسخ

میهمان

سلام مجدد
از راهنمایی های شما بسیار متشکرم همینطور از زحمات و مقالاتی که جهت آگاه کردن سرمایه گذاران در سایت مدیر مالی درج میکنید.

ارادتمند م.ر.سزاوار