دوره آموزشی آشنایی با اطلاعات نمادها

14,000 تومان

در دوره آموزشی آشنایی با اطلاعات نمادها ، شما با یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا خواهید شد: چگونه اطلاعات موردنیاز خود درباره یک سهم را استخراج کنید؟ چرا که فهم اطلاعات سهم مهمتر از خرید و فروش آن است!

75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
خودشناسی و بینش مالی شخصی
زندگی مالی خود را با دوره ایمیلی
اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی می ماند. ما هم از ایمیل های مزاحم بیزاریم.
بهتر بشناسید و تصمیم های آگاهانه تری بگیرید
پس انداز به روش میلیونرهای خودساخته
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دوره ایمیلی
مفاهیم سرمایه گذاری را در ایمیل خود دریافت کنید
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دانلود خلاصه کتاب
سرمایه گذار هوشمند
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند