دوره آموزشی آشنایی با شاخص ها

9,000 تومان

در ابتدای دوره آموزشی آشنایی با شاخص ها در بورس با مفهوم شاخص آشنا خواهید شد. مفهوم دشواری نیست، اما کاربرد فراوانی برای شما خواهد داشت. در انتها، در مورد شاخص های مهمی صحبت می‌کنیم که در بورس ما محاسبه شده و اطلاعات آن به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شود. مهم‌ترین شاخص، شاخص کل است، ولی شاخص های دیگری نیز وجود دارند که به تصمیم‌گیری بهتر ما کمک خواهند کرد.

error: متاسفانه نمیتوانید مطالب را ا کپی یا سیو کنید.
75 سوال بسیار مهم قبل از خرید و فروش سهام
ما هم مثل شما از دریافت ایمیل‌های مزاحم بیزاریم!
خودشناسی و بینش مالی شخصی
زندگی مالی خود را با دوره ایمیلی
اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی می ماند. ما هم از ایمیل های مزاحم بیزاریم.
بهتر بشناسید و تصمیم های آگاهانه تری بگیرید
پس انداز به روش میلیونرهای خودساخته
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دوره ایمیلی
مفاهیم سرمایه گذاری را در ایمیل خود دریافت کنید
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند
دانلود خلاصه کتاب
سرمایه گذار هوشمند
* اطلاعات شما نزد مدیرمالی محرمانه باقی خواهد ماند