دوره آموزشی ایستادن بر قله استقلال مالی

دوره آنلاین ایستادن بر قله استقلال مالی در یک نگاه

مخاطب: همه کارمندان و صاحبان مشاغلی که به فکر بازنشستگی زودهنگام و آزادی از بند شغل فعلی خود هستند
طول دوره: ۱۰ جلسه
مدرس: علی امامی، مدیر و مؤسس وب‌سایت مدیرمالی
فرمت: فیلم MP4
نوع دسترسی: قابل دانلود بلافاصله پس از خرید طی ده هفته آموزش
مبلغ:
۹۹۰ هزار تومان (نهصدونود هزار تومان)