دیجیتال مارکتینگ؛ و لزوم وجود آن در بازار مالی

دیجیتال مارکتینگ؛ و لزوم وجود آن در بازار مالی پیشرفت و توسعه در عصر حاضر، باعث شده است تا اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزانه ما تبدیل شود. در دنیای امروز مردم با وجود گوشی‌های هوشمند از همیشه بیشتر با دنیای اینترنت تعامل داشته و زمان زیادی از خود را در روز در فضاهایادامه مطلب