تعریف مخارج سرمایه ای (CapEx) چیست؟

مخارج سرمایه (CapEx) وجوهی هستند که توسط یک شرکت برای به دست آوردن، ارتقاء، و حفظ دارایی های فیزیکی مانند زمین، ساختمان ها، فناوری، یا تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

CapEx اغلب برای انجام پروژه ها یا سرمایه گذاری های جدید توسط یک شرکت استفاده می شود. این مخارج می تواند شامل تعمیر یک سقف، خرید یک بخش از تجهیزات، یا ساخت یک کارخانه جدید باشد. این نوع از هزینه های مالی توسط شرکت ها برای گسترش عملیات خود و افزایش سود آوری عملیات فعلی شرکت، استفاده می شود.

درک مخارج سرمایه ای

CapEx می تواند به شما بگوید که یک  شرکت چقدر در دارایی های ثابت فعلی و جدید سرمایه گذاری می کند تا کسب و کار را حفظ کند یا آن را رشد دهد. به عبارت دیگر، مخارج سرمایه ای هر نوع هزینه ای است که یک شرکت Capitalizing می کند.

یعنی به جای اینکه در صورت سود و زیان به عنوان یک هزینه شناسایی شود، در ترازنامه به عنوان یک دارایی (سرمایه گذاری) گزارش می شود. Capitalizing کردن یک دارایی، شرکت را ملزم می کند که هزینه ی خرید آن را در طول عمر مفید دارایی شناسایی کند، که به آن استهلاک می گویند.

میزان مخارج سرمایه‌ای یک شرکت معمولا وابسته به آن صنعت است. برخی از صنایع سرمایه بر، دارای بالاترین سطوح مخارج سرمایه ای هستند، مانند: حفاری و تولید نفت، مخابرات، کارخانه های تولیدی، و صنایع کاربردی.

CapEx چگونه محاسبه می شود؟

CapEx را می توان در بخش فعالیت های سرمایه گذاری از صورت جریان وجوه نقد شرکت مشاهده کرد. البته کمتر شرکت هایی مخارج سرمایه ای را به صورت مجزا نمایش می دهند، که در این صورت باید با توجه به فرمول CapEx آن را محاسبه کنیم.

این فرمول با استفاده از ترازنامه و صورت سود زیان، مخارج سرمایه ای را محاسبه می کند:

فرمول محاسبه ی مخارج سرمایه ای

این فرمول از این منطق پیروی می کند که دارایی های مشهود (PP&E) در ترازنامه ی دوره فعلی، برابر است با دوره قبل PP&E به علاوه مخارج سرمایه منهای استهلاک.

توجه مهم: این فرمول یک عدد مخارج سرمایه “خالص” تولید خواهد کرد. به این معنی که هر گونه تغییر که در دارایی های مشهود دوره وجود داشته باشد، باعث می شود مقدار CapEx با توجه به این فرمول تغییر کند. پس شما ملزم به خواندن یادداشت های همراه صورت های مالی خواهید بود تا از جزئیات تغییرات دارایی های مشهود مطلع باشید.